«برادر شهیدم خون تو پس می‌گیرم»

رسانک/ امروز ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مردم زاهدان همانند جمعه های گذشته با سر داد شعارهای اعتراضی «برادر شهیدم خون تو پس می‌گیرم» به خیابان‌ها آمدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*