آغاز اعتراضات مردم زاهدان علیه جمهوری اسلامی

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ، مردم زاهدان در ادامه جمعه های اعتراضی خود در این جمعه نیز با سردادن شعارهای اعتراض به خیابان آمدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*