هر شش ساعت، اعدام یک بلوچ در سکوت مطلق خبری

رسانک/ طی ۷۲ ساعت گذشتە ۱٢ زندانی بلوچ در زندان های شهرهای مختلف توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند و این اعدام ها در سکوت خبری همچنان ادامه دارد. 

دو زن و ده مرد بلوچ با نام های 

موسی گرگیج

احسان گرگیج

عبدالله زاروزهی

مدینه سبزوان

امین الله کریمی قلجایی

محمد شیبک

گل محمد نارویی

عبدالستار شاهوزهی

نعمت الله ریگی لادیز

عید محمد شادان

محمود رحمانی

هویت یک زن اعدامی نامشخص 

با اتهامات مختلف اعدام شده‌اند. 

با توجه به فضای امنیتی بلوچستان احتمال دارد شمار اعدامیان بیشتر از این نیز باشد. این آمار وحشتناک حکایت از خشم و نفرت بی حد رژیم جمهوری اسلامی ایران از ملتی دارد که هر جمعه با دستی خالی، به خیابان آمدند و بر علیه آن شعار دادند. 

رژیم ایران که یارای مقابله با این اقتدار ملت بلوچ را ندارد، با اعدام های فراقانونی سعی در شکستن روحیه مردم دارد ولی این سیاست محکوم به شکست است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*