سخنان دردناک مادر شهید محمد اقبال نایب زهی: «همین بچه نان‌آور خانه ما بود»

رسانک/ امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ١۴٠٢، مصادف با ١ ماه مئی، روز جهانی کارگر است.

این ویدئو سخنان دردناک مادر شهید محمد اقبال نائب‌زهی، متولد ۲۰ دی ۱۳۸۳ و کودک کار بلوچِ که فاقدشناسنامه بود را نشان می‌دهد.

شهید محمداقبال در جمعه خونین زاهدان در ۸ مهر ۱۴۰۱، با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جان خود را از دست داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*