“می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت”

رسانک/ امروز جمعه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ ، شهروندان بلوچ در مرکز بلوچستان ، شهر دُزاپ (زاهدان) با شعار “می‌کشم می‌کشم ،آنکه برادرم کشت” علیه جمهوری اسلامی اعتراض می‌کنند.

این بیست و پنجمین جمعه متوالی بعد از قتل عام بیش از صد نفر توسط نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهر زاهدان است که مردم علیه جمهوری اسلامی بپاخاسته اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*