پلاکارد معترضان بلوچ در زاهدان 

رسانک/ جوانان بلوچ بر روی یکی از پلاکاردها نوشته‌اند: «انقلاب مثل سیبی نیست که وقتی برسد از درخت بیفتد، ما باید مجبور به افتادنش کنیم»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*