پلاکاردهای اعتراضی در زاهدان

رسانک/ تصاویری از چند پلاکارد که توسط معترضان بلوچ در زاهدان به نمایش گذاشته شده اند.

٢۶ اسفند ماه ۱۴۰۱

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*