شعارهای اعتراضی مردم علیه جمهوری اسلامی

رسانک/ امروز جمعه ٢۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، مردم همچون گذشته شعارهای اعتراضی خود را بر علیه جمهوری اسلامی ایران در شهر زاهدان سر می‌دهند.

بلوچستان به مثابه دانشگاهی برای آزادیخواهان است که هرکس می‌تواند خواسته‌ها و مطالبات و شعارهای خود را سر دهد و به دیگران آزادی و برابری بیاموزد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*