“سلطنت، ولایت، یکصد سال جنایت”

رسانک/ در حدود یک قرن اخیر ظلم و ستمی که بر ملت بلوچ شده باعث شده تا علیرغم پتانسیل‌های بالقوه سرزمین بلوچستان، این مردم از محروم ترین ساکنان جغرافیای ایران باشند.

این مردم خواستار آزادی، برابری و برادری هستند و از سیاست های نژادپرستانه چند دهه حکومت ها خسته شده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*