زنده نگه داشتن خیزش زن، زندگی، آزادی در بلوچستان 

رسانک/ شامگاه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، شماری زنان بلوچ با نوشتن شعار علیه جمهوری اسلامی بر روی دیوارها ضمن نشان دادن اعتراض خود به جمهوری اسلامی، خیزش زن، زندگی، آزادی را زنده نگه داشتند.

گفتنی است که زنان بلوچ همگام با مردان در اعتراضات اخیر حضور پر رنگی داشته اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*