درخواست مردم معترض بلوچ از ایرانیان

رسانک/ مردم معترض بلوچ در شهر زاهدان با سر دادن شعار “ایرانی باغیرت، حمایت حمایت” می خواهند به خیابان‌ها برگشته و این انقلاب را همانند بلوچ ها تداوم دهند.

عدم حمایت مردم در سایر شهرهای ایران می‌تواند به فروکش کردن اعتراضات و انقلاب کمک کند و دست جمهوری اسلامی را برای سرکوب بیشتر مردم باز کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*