حضور گسترده معترضان بلوچ در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی 

رسانک/ امروز جمعه ٢۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، مردم در شهر دُزاپ (زاهدان) با حضور گسترده در اعتراضات به جمهوری اسلامی نشان دادند که سرکوب، بازداشت و فضای امنیتی راهکار مناسبی برای ساکت کردنشان نیست. 

این مردم حق طلب هستند و خواستار پایان ظلم و ستم و ایجاد عدالت می‌باشند که با سرنگونی جمهوری اسلامی به تحقق خواهد پیوست. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*