اعتراض کودکان به جمهوری اسلامی 

رسانک/ کودکان و نوجوانان بلوچستان به آگاهی و بیداری که داشته باشند رسیده‌اند و آنها نسلی خواهند بود که جمهوری اسلامی و سیاست های آن را نخواهند پذیرفت. 

شعارهای مترقی آنها جمهوری اسلامی ایران را می‌ترساند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*