“آزادی، بها دارد” 

رسانک/ در طول حدود شش ماه اخیر ملت بلوچ بیشترین هزینه‌ها را برای انقلاب داده و همچنان ثابت قدم و یک تنه در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده است.

این مردم تحت شدیدترین فشارها بوده‌اند و شاهد بدترین سرکوب‌ها ولی یک چیز را بخوبی می‌دانند: آزادی بها دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*