سپیده قلیان، پس از چند ساعت از آزادی دوباره بازداشت شد

رسانک/ روز گذشته ٢۴ اسفند ماه ١۴٠١، حدود ده خودروی لباس شخصی نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به اتومبیل حامل سپیده قلیان در جاده قم به اراک، (در مسیر تهران به دزفول)، حمله کرده و این فعال مدنی را از خانواده‌اش جدا کرده و‌ پس از بازداشت با خود بردند.

قدرت اول منطقه از شعار سپیده قلیان جلوی زندان پس از آزادیش ترسید و اجازه نداد حتی ۲۴ ساعت آزاد باشد.

این در حالی است که علی خامنه‌ای سال گذشته گفته بود که جوانان ما دیکتاتور ندیده‌اند. «محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه اخیرا گفته است رهبری سفارش کردند کسی به خاطر توهین به ایشان بازداشت نشود»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*