درخواست برای لغو معافیت چابهار از تحریم های آمریکا در صدای آمریکا

رسانک/ آمریکا در دولت گذشته افغانستان، چابهار را از تحریم ها معاف کرد و بعد از به قدرت رسیدن طالبان و به رسمیت نشناختن آن توسط آمریکا هنوز معافیت چابهار پا برجاست و دو حکومت مذهبی و ضدآمریکایی جمهوری اسلامی و طالبان برای استفاده حداکثری از این معافیت تحریمی رایزنی می کنند. 

جمهوری اسلامی برای تطمیع طالبان و امتیاز دادن به آنها بسیار فعال است. طالبان تا به امروز علیرغم درخواست ظاهری حکومت ایران و درخواست مولوی عبدالحمید برای حقابه هامون نه تنها هیچگونه جوابی نداده است, بلکه گاه گاهی مامورین مرزی جمهوری اسلامی ایران را با خفت و خواری دستگیر می کند.

سود بندر چابهار به دیگران از جمله طالبان می رسد و دود کپرهای به آتش کشیده آن به چشم مردم بومی بلوچ می‌رود. تخریب محل سکونت و آلونک های حاشیه نشینان بلوچ و تبعیض و گرانی و تورم و فساد گسترده مردم عادی را به ستوه آورده است.

اکنون که دولت مورد حمایت آمریکا در افغانستان سقوط کرده است و دو حکومت ارتجاعی و ضد آمریکایی جمهوری اسلامی و طالبان از این معافیت ها سوءاستفاده می کنند, آمریکا باید بندر چابهار را شامل تحریم ها بکند زیرا نه تنها هیچ سودی برای مردم عادی ندارد, بلکه ضررهای فراوان دارد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*