آزادی یک شهروند بلوچ بازداشت شده در زاهدان 

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ٢۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، یک شهروند بلوچ بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی در زاهدان پس از گذشت پنجاه روز آزاد شد. 

هویت این شهروند بلوچ یاسین براهویی، ۲۵ ساله، فرزند نصرالدین و اهل زاهدان عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، یاسین که از اعضای داوطلب انتظامات در مسجد مکی است، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

لازم به ذکر است که در پی اعتراضات و اعتصابات سراسری در بلوچستان بسیاری از شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*