آتش زدن تابلوی سپاه در راسک

رسانک/ شامگاه گذشته ٢۴ اسفند ماه ١۴٠١، جوانان مبارز و شجاع در شهر راسک اقدام به آتش زدن تابلوی مخصوص تبلیغات سپاه پاسداران در راسک کردند.

شعله‌های انقلاب در نقاط مختلف بلوچستان همچنان نشانه‌های وجودی جمهوری اسلامی را می‌سوزاند و مردم بلوچ به مبارزه با این رژیم مصمم هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*