کشته شدن یک نیروی اطلاعات ارتش در بلوچستان و سیستان 

به گزارش رسانک، روز جمعه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، یک نیروی عضو گروه اطلاعات رزمی جنوب شرق آجا (ارتش) در حین عملیات در منطقه عمومی در استان بلوچستان و سیستان کشته شد.

فرمانده تیپ شهید دلجویان ارتش در خراسان شمالی هویت این افسر اطلاعات را ستوان یکم اطلاعات “امیر حسین میرزایی”، متولد ۱۳۷۶ اهل شهرستان شیروان خراسان شمالی عنوان کرده که عضو گروه اطلاعات رزمی جنوب شرق آجا بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*