وضعیت اسفناک بهداشتی در برخی معابر پهره (ايرانشهر)

رسانک/ بدنبال بی‌توجهی مسئولین سازمان بهداشت و درمان، اداره آب و فاضلاب و همچنین شهرداری شهر پهره (ايرانشهر) ، بسیاری از معابر وضعیت اسفناک بهداشتی به خود گرفته اند.

بر اساس برخی گزارش‌های دریافتی، این وضعیت خصوصا در خیابان “بلوچ” ، جایی که مطب برخی پزشکان واقع شده بسیار بدتر است.

گفتنی است که این امر باعث شده تا بوی بدی در محل احساس شود و موجب جمع شدن انواع حشرات نیز شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*