یک نظامی بلندپایه دیگر در استانداری بلوچستان و سیستان 

به گزارش رسانک، رضا شریفی معاون امنیت پیشین مدیر کل اداره اطلاعات استان بلوچستان و سیستان و یکی از عوامل سرکوب مردم در جمعه خونین زاهدان (٨ مهرماه ١۴٠١) به عنوان سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری بلوچستان و سیستان منصوب شد.

رضا شریفی اهل زابل است که در طی جمعه های اعتراضی مردم زاهدان به همراه نیروهای سرکوب تحت امرش جهت سرکوب و بازداشت شهروندان در داخل کوچه ها و خیابان‌های اطراف مکی نقش اساسی داشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*