هشدار کاک حسن امینی به جمهوری اسلامی

رسانک/ کاک حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان طی توئیتی نسبت به افزایش فشارها بر مولوی عبدالحمید و مسجد مکی به حکومت هشدار داد‌.

وی در یک توییت نوشت:
«بار دیگر بە مسئولین رده بالای کشور هشدار دادە می‌شود کە مولانا عبدالحمید و مسجد مکی زاهدان خطِ قرمزِ همه‌ی اهل‌سنّت راستین‌ِ ایران است. پس هرگونە بی‌احترامی و برخوردِ ناشایست با مولانا و مسجد مکی، تقابل با همه‌ی اهل‌سنت و آزادی خواهان ایران به شمار می‌رود. امید است زمامِ خرد رها نشود!»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*