حضور گسترده نیروهای نظامی در سطح شهر زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی به شکل گسترده‌ای در مناطق و خیابان های مختلف شهر زاهدان حضور دارند.

مردم در بسیاری از مناطق زاهدان علیرغم جو شدید امنیتی به جمهوری اسلامی اعتراض می‌کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*