جو شدید امنیتی در شهر زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی به شکل گسترده‌ای در شهر زاهدان و میدان سیلو خیابان طباطبایی و خمینی حضور پیدا کرده اند.

این در حالی است که مردم در بسیاری از مناطق زاهدان علیرغم جو شدید امنیتی به جمهوری اسلامی اعتراض می‌کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*