ایستادگی ملت بلوچ در مقابل جمهوری اسلامی

رسانک/ بلوچستان در خیزش ١۴٠١ ، جزو مناطقی است که بیشترین کشته شدگان خیزش را تشکیل می‌دهد اما ملت شجاع بلوچ با گذشت بیش از بیست هفته همچنان در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایران ایستادگی می‌کند.

حمایت سایر شهرهای ایران از اعتراضات بلوچستان می‌توانست نتیجه ای بهتر برای همه ایران در پی داشته باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*