توییت صفحه رسمی مولوی عبدالغفار نقشبندی در رابطه با مسمومیت ها در بلوچستان

رسانک/ صفحه رسمی مولوی عبدالغفار نقشبندی ،امام جمعه موقت راسک در توییتر در رابطه با مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس بلوچستان منتشر کرده و به والدین هشدار داده است.

در این توییت نوشته شده: “بلوچستان هوشیار باش! همانگونه که سهم مردان تو از اعتراضات اخیر، گلوله جنگی بود نه پلاستیکی! یقینا  سهم دختران تو از سریال مسمومیت های اخیر نیز سمی مهلک و ویژه خواهد بود.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*