آزاد شدن یک شهروند بلوچ بازداشت شده در زاهدان

به گزارش رسانک، روز گذشته ١٢ اسفند ماه ١۴٠١، یک شهروند بلوچ که توسط نیروهای امنیتی با ضرب و جرح و خشونت زیاد از سوی این نیروها بازداشت شده بود، پس از چند ساعت آزاد شد.

هویت این شهروند بلوچ “ناصر ریگی” فرزند نادر از زاهدان عنوان شده است.

ناصر از انتظامات مسجد مکی زاهدان است که با برخورد کاملاً فراقانونی نیروهای امنیتی و همراه با ضرب و جرح شدید بازداشت شده بود.

گفتنی است که نیروهای امنیتی و نظامی در روز گذشته اقدام به بازداشت شمار زیادی از شهروندان بلوچ کرده‌اند.

لازم به ذکر است که در پی اعتراضات و اعتصابات سراسری در بلوچستان بسیاری از شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی و نظامی در بلوچستان بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*