گروگانگیری های جمهوری اسلامی در بلوچستان

رسانک/ طی هفته‌های اخیر نهادهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران با بازداشت برخی روحانیون بلوچ، به مردم و مولوی عبدالحمید فشار بیاورند و از این طریق انها را سرکوب کنند.

این در حالی است که مردم و مولوی عبدالحمید بارها اعلام کرده‌اند که بازداشت، زندان، اعدام و سرکوب نمی‌تواند خواست مردم را نسبت به خون شهدا تغییر دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*