ویدئویی از لحظه بازداشت و ضرب و جرح یکی از انتظامات مسجد مکی زاهدان

به گزارش رسانک، امروز ۱۲ اسفند ماه ۱۰۴۱، نیروهای نظامی و امنیتی یکی از اعضای انتظامات مسجد مکی را در داخل کوچه خیام ۴ با خشونت مورد ضرب و جرح قرار داده و بازداشت کردند.

تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی از هویت این انتظامات مسجد مکی در دست نیست.

گفتنی است جمعه هفته پیش نیز مرتضی آذرنوش (عالیزهی) از اعضای انتظامات مکی بقورت خشونت آمیزی بازداشت شده بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*