مولوی فتحی محمد نقشبندی: همه می‌دانند که حافظ عبدالغفار در جریان ترور شهید جنگی‌زهی بی‌گناه است.

به گزارش رسانک، روز جمعه ١٢ اسفند ماه ١۴٠١ ، مولوی فتحی محمد نقشبندی ، پدر مولوی عبدالغفار نقشبندی گفت: همه می‌دانیم که قاتل شهید مولوی جنگی زهی چه کسانی هستند! در توان مردم مستضعف و ضعیف نیست که خیلی از حقایق را به زبان بیاورند.

وی ادامه داد: خبرگزاری تسنیم در آن زمان که بازداشت شده بودیم اعترافات اجباری و اکراهی  پخش کرد، اما زمانی که همه تبرئه شدیم دیانت و عدالت را در نظر نگرفت (تبرئه را رسانه‌ای نکرد).

وی گفت: بسیار جای تاسف است برای این نوع افراد و دستگاه هایی که هرگاه مشکلی را خودشان بوجود می آورند به گردن سرویس های جاسوسی و بیگانگان می‌اندازند.این نوع رفتار پر و بال دادن به سرویس های جاسوسی می‌باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*