مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر در ایران

ارزیابی فریبا برهانزهی، فعال حقوق بشر بلوچ از اظهارات مولوی عبدالحمید درباره مسمومیت سریالی دختران دانش‌آموز در ایران

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*