مردم بلوچستان، خون دیده‌اند و از پا نخواهند نشست

رسانک/ پلاکاردی مفهومی در دست یکی از معترضان بلوچ که اعلام میکند تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی از پای نخواهند نشست و به حق طلبی ادامه خواهند داد.

گفتنی است که علیرغم جو شدید امنیتی در زاهدان ملت بلوچ بار دیگر به خیابان ها آمده و علیه جمهوری اسلامی ایران تظاهرات می‌کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*