عقب نشینی نیروهای امنیتی و نظامی از سمت مسجد مکی با مقاومت مردم

رسانک/ نیروهای نظامی و امنیتی که مسجد مکی و خیابان‌های اطراف را محاصره کرده بودند پس از مقاومت و حضور گسترده مردم شروع به عقب نشینی کردند.

گفتنی است نیروهای نظامی با حضور پر تعداد اقدام به محاصره مسجد مکی کردند که با مقاومت مردم مجبور به عقب نشینی شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*