سرکوب در بلوچستان امتحان خود را پس داده است 

تجربه چند ماه گذشته جمعه های زاهدان نشان داده که مردم مرعوب فضای امنیتی نمی شوند و شعارها  تندتر می شود. تفتیش بدنی گسترده نمازگزاران و دستگیری های فله ای و سیاست تفرقه بینداز و سرکوب کن باعث ایجاد رعب و وحشت و عقب نشینی مردم نشده به همین دلیل رژیم با حربه های مختلف تلاش می کند جمعه های زاهدان را سرکوب، خنثی و یا به انحراف بکشاند.

(توجه: نشر مطالب این ویدئو به معنای تأیید آن از سوی مجموعه رسانک نمی‌باشد.) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*