تلاش نیروهای امنیتی جهت ورود به مسجد مکی و دفاع مردم

رسانک/ نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران قصد ورود به داخل مسجد مکی زاهدان را دارند که با ممانعت مردم و انتظامات مسجد مواجه شده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*