بازداشت یک شهروند بلوچ توسط نیروهای امنیتی در زاهدان

به گزارش رسانک، روز جمعه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، یک شهروند بلوچ در زاهدان توسط نیروهای امنیتی همراه با خشونت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

هویت این شهروند بلوچ «نعمت براهویی» عنوان شده است.

گفتنی است که شمار زیادی از شهروندان بلوچ در پی اعتراضات روز جمعه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

لازم به ذکر است که در پی اعتراضات و اعتصابات سراسری در بلوچستان بسیاری از شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*