بازداشت دستکم سه شهروند بلوچ توسط نیروهای امنیتی در زاهدان

به گزارش رسانک، روز جمعه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی دستکم سه شهروند بلوچ را در شهر زاهدان پس از ضرب و جرح بازداشت کردند.

هویت این شهروندان بلوچ «زکریا کهرازهی»، «محمد کوهساری» و «الیاس براهویی» عنوان شده است.

گفتنی است که نیروهای امنیتی و نظامی در شهر دُزاپ (زاهدان) اقدام به بازداشت بسیاری از شهروندان بلوچ کرده‌اند.

لازم به ذکر است که در پی اعتراضات و اعتصابات سراسری در بلوچستان بسیاری از شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*