آزادی یک شهروند بلوچ از زندان مرکزی دُزاپ

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ١١ اسفند ماه ۱۴۰۱، یک شهروند بلوچ بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی پس از انتقال از بازداشتگاه به زندان زاهدان، آزاد شد.

هویت این شهروند بلوچ “مرتضی آذرنوش (عالیزهی)”، از مجموعه انتظامات مسجد مکی زاهدان بوده که بدلیل ممانعت از ورود نیروهای نظامی و لباس شخصی به داخل کوچه ورودی مسجد و جلوگیری از جابجایی موانع کارگذاری شده جهت سازماندهی مراسم نماز بازداشت شده بود.

بازداشت وی همراه با خشونت و ضرب و جرح شدید در خیابان توحید زاهدان و قبل از اقامه نماز جمعه توسط نیروهای امنیتی صورت پذیرفته بود.

گفتنی است که در پی اعتراضات و اعتصابات سراسری در بلوچستان بسیاری از شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی و نظامی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*