عفوبين الملل: موج وحشتناک اعدام هاى جديد با تشدید استفاده از مجازات اعدام علیه عرب ها، بلوچ ها و كوردها

به گزارش رسانک، سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد که بر اساس تحقیقات این سازمان به همراه بنیاد عبدالرحمان برومند جمهوری اسلامی طی دو ماه گذشته دستکم ٩۴ نفر را اعدام کرده است.

بر اساس این گزارش، در بین این افراد دستکم یک عرب اهوازی، ١۴ کورد و ١٣ بلوچ پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*