تجمع مردم بلوچ در مقابل منزل مولوی محمدحسین گرگیج در گالیکش گلستان

به گزارش رسانک، صبح امروز یکشنبه ٢۵ دی ماه ۱۴۰۱، صدها تن از شهروندان بلوچ ساکن استان گلستان در شهر گالیکش مقابل منزل مولوی محمدحسین گرگیج تجمع کرده تا مانع از رفتن وی به دادگاه ویژه روحانیت شوند.

گفته می شود بسیاری از مردم، از شب گذشته تاکنون در مقابل منزل مولوی گرگیج تجمع کرده بودند.

بر اساس این گزارش، دادگاه ویژه روحانیت گلستان در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، مولوی گرگیج را به این مرجع احضار کرده بود.

در همین راستا فعالان اجتماعی و مدنی استان گلستان با انتشار فراخوانی صريح اللحن هشدار دادند چنانچه فشارها بر این روحانی بلوچ اهل سنت ادامه یابد اقدام به اعتراضات و اعتصابات سراسری در این استان خواهند زد و جمعه های اعتراضی شکل خواهند داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*