آغاز اعتراضات در زاهدان

به گزارش رسانک، امروز ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱، هزاران تن از معترضان بلوچ در خیابان های زاهدان بپاخاستند و علیه جمهوری اسلامی شعار سر می دهند.

آنها همچنین، علیه جمهوری اسلامی، سپاه و افراد خودفروخته بسیجی شعار سر می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*