مردم بلوچستان بر علیه استاندار سپاهی

رسانک/ در طول چهار دهه حکمرانی ننگین جمهوری اسلامی، بلوچستان به صورت امنیتی اداره شده و اکنون با روی کار آمدن یک فرمانده سپاه به منصب استانداری بلوچستان و سیستان ، مردم نارضایتی خود را نشان می‌دهند.

آنها بر علیه استاندار جدید “محمد کرمی” شعار می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*