اعتراضات مردم در شهر پهره (ايرانشهر)

رسانک/ امروز جمعه ٢٧ آبان ماه ۱۴۰۱، مردم در شهر پهره در اعتراض به جمهوری اسلامی به خیابان آمدند.

انها شهار “مرگ بر خامنه‌ای” و “توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه” سر می‌دهند.

مردم در حال تسخیر خیابان ها هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*