خبر

دیدگاه‌های مولوی عبدالحمید درباره زنان و حجاب از مقامات جمهوری اسلامی جلوتر است

رسانک/ مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ،امام جمعه مرکز بلوچستان ،شهر دُزاپ (زاهدان) در طول اعتراضات مردمی چند ماه اخیر در کنار مردم ایستاده است. بسیاری از رسانه‌های رژیم جمهوری اسلامی …..ادامه خبر