جان باختن یک سوختبر بلوچ در پی واژگونی خودرو در مرز پیرکور

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ٢۵ آبان ماه ۱۴۰۱، واژگونی یک خودروی سوختبر در مناطق مرزی “پیرکور” منجر به جان باختن یک سوختبر بلوچ شد.

هویت این شهروند بلوچ “مصطفی سیاه خانی”، ١٧ ساله، اهل آسپیچ از توابع شهرستان شستون (سراوان) عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، مصطفی فاقد شناسنامه بوده و ناچاراً به کار سوختبری مشغول بوده است.

گفتنی است که بسیاری از شهروندان بلوچ در اقلیم بلوچستان بدلیل نبود شغل مناسب و پایدار ناچاراً به کار سوختبری مشغول هستند که گاهاً خطراتی همچون تصادف و واژگونی خودرو و تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی جان آنها را تهدید می کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*