پاک کردن شعارها توسط نیروهای خودفروخته در زابل

به گزارش رسانک، در روزهای اخیر انقلابیون در شهر زابل اقدام به شعارنویسی علیه جمهوری اسلامی ایران کرده‌اند که نیروهای خودفروخته و بسیجی اقدام به پاک کردن آنها کردند.

بسیاری از شهروندان در زابل در کنار برادران و خواهران بلوچ خود به اعتراضات و اعتصابات سراسری پیوسته اند و اقدام به شعارنویسی کرده اند.

مردم این خطه از بلوچستان و ایران آسیب های زیادی از جمهوری اسلامی دیده‌اند که بزرگترین آن، عدم استفاده قدرت دیپلماسی در مقابل دولت های افغانستان و طالبان جهت گرفتن حق‌آبه رودخانه هیرمند است.

خشک شدن دریاچه بین المللی هامون نتیجه بی کفایتی مسئولین و مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران است که اکنون باعث شده تا مردم در همه فصول شاهد طوفان های شدید گرد و غبار و شن باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*