گرامی‌داشت شهدای زاهدان در خیابان بلوچستان تهران

رسانک/ شب گذشته ١٨ آبان ماه ۱۴۰۱، شماری از شهروندان تهرانی یاد شهدای بلوچستان را در خیابان بلوچستانِ تهران گرامی داشتند.

این شهروندان با گذاشتن گل روی یک تیر برق و روشن کردن شمع یاد خدانور و سایر شهدای جمعه سیاه بلوچستان را زنده نگه داشتند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*