عدم استقبال مردم بلوچستان از روز قدس

در شرایطی که وضعیت ملت مظلوم بلوچ در بلوچستان شرقی و غربی صد برابر بدتر از وضعیت مردم فلسطین است، باید گفت چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.

در زاهدان فقط چند هزار نفر [دانش آموزان و کارمندان بالاجبار] آمده بودند.

افتضاح عدم استقبال در ایرانشهر را با چشم های خود ببینید.

هر روز از سوختبر بیگناه گرفته تا مرد و زن و کودک بلوچ توسط نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان و ایران کشته می شوند.

بجای همدردی با ملت مظلوم بلوچ، چرا باید کاسه داغ تر از آش برای دیگران شویم؟!

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*