بازداشت سه شهروند بلوچ توسط نیروهای اداره اطلاعات در شهرستان راسک

به گزارش رسانک به نقل از حال وش، روز چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، دو شهروند بلوچ توسط نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات در شهرستان راسک بازداشت شده و به بازداشتگاه اطلاعات دزاپ منتقل شدند. 

هویت این شهروندان “آرمین” اهل شهر راسک ، فرزند ناصر و “امید بوبر” فرزند شریف اهل شهر پیشن عنوان شده است. 

گفته می شود، “افشین”، برادر آرمین نیز که در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه جاری برای پیگیری وضعیت برادرش به اداره اطلاعات شهرستان دزاپ مراجعه کرده، توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شده و از سرنوشت او نیز اطلاعی در دست نیست. 

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی اتهام این افراد را “آتش زدن خودورهای نظامی” عنوان کرده اند. 

گفتنی است که این اتهامات در حالی علیه این شهروندان مطرح شده که خانواده آنها از آن اظهار بی اطلاعی کرده اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*