تجمع شهروندان شهرستان شستون در مقابل فرمانداری این شهرستان بدلیل کدینگ کارت سوخت

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه ١۴٠١، در پی فراخوان فرمانداری شهرستان شستون مبنی بر اجرای سیستم کدینگ برای کارت سوخت خودروهای این شهرستان بسیاری از شهروندان در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند.

این فراخوان در صورتی صادر شده که طرح کدینگ کارت سوخت ها، بایستی برای خودروهایی که پلاک این شهرستان را دارند، بصورت اتوماتیک انجام می‌شد.

علاوه بر این، شهروندانی هم که برای انجام این کار به فرمانداری مراجعه کرده بودند نیز با مشکلاتی جهت ورود به داخل اداره مواجه شدند بطوریکه قانون از پیش تعیین نشده ای توسط فرمانداری وضع شده که افراد، بدون همراه داشتن کارت واکسن کرونا اجازه ورود به داخل فرمانداری را نداشتند.

این بی توجهی مسئولین در حالی انجام می‌شود که مردم با زبان روزه بایستی ساعت ها زیر آفتاب سوزان منتظر بمانند.

لازم به ذکر است که طرح کدینگ طرحی تبعیض آمیز برای دارندگان خودروهای پلاک خارج از شهرستان است که قادر به سوختگیری در جایگاه های شهرستان شستون نیستند و شهروندان شستون نیز نمی توانند خارج از آن سوختگیری کنند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*